Brady Corp. (BRC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 311 350 1 303 156 1 302 060 1 284 211 1 241 163 1 188 946 1 144 700 1 090 312
Property, plant and equipment w tys. USD 140 784 136 320 139 511 125 014 126 551 128 618 121 741 121 126
Rotacja aktywów trwałych 9,31 9,56 9,33 10,27 9,81 9,24 9,40 9,00

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Property, plant and equipment
= $1 311 350K ÷ $140 784K
= 9,31