Brady Corp. (BRC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 337 652 1 341 277 1 331 860 1 309 915 1 311 350 1 303 156 1 302 060 1 284 211
Aktywa razem w tys. USD 1 407 600 1 383 410 1 389 260 1 376 770 1 372 270 1 350 630 1 367 330 1 344 240
Rotacja aktywów razem 0,95 0,97 0,96 0,95 0,96 0,96 0,95 0,96

2024/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 337 652K ÷ $1 407 600K
= 0,95