Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 182 000 1 424 000 931 000 1 987 000 612 000 1 014 000 2 572 000 3 162 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 349 000 1 380 000 1 282 000 1 444 000 1 545 000 1 559 000 1 392 000 1 256 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 540 000 6 640 000 6 877 000 7 304 000 7 625 000 7 811 000 7 080 000 6 656 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 0,42 0,32 0,47 0,28 0,33 0,56 0,66

2024/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 182 000K + $1 349 000K) ÷ $7 540 000K
= 0,34


Analiza porównawcza

2024/Q1