Becton, Dickinson And Co. (BDX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 612 000 1 014 000 2 572 000 3 162 000 1 911 000 4 590 000 3 177 000 3 758 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 545 000 1 559 000 1 392 000 1 256 000 1 040 000 2 144 000 1 207 000 1 065 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 625 000 7 811 000 7 080 000 6 656 000 6 735 000 13 252 000 7 749 000 5 376 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,28 0,33 0,56 0,66 0,44 0,51 0,57 0,90

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($612 000K + $1 545 000K) ÷ $7 625 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023/Q1