Becton Dickinson & Co. (BDX)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 372 000 18 870 000 20 248 000 17 117 000 17 290 000
Należności w tys. USD 2 534 000 2 191 000 2 497 000 2 398 000 2 345 000
Rotacja należności 7,64 8,61 8,11 7,14 7,37

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $19 372 000K ÷ $2 534 000K
= 7,64


Analiza porównawcza

2023