Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 52 781 000 52 932 000 53 868 000 54 012 000 51 764 000
Kapitał własny w tys. USD 25 797 000 25 282 000 23 677 000 23 765 000 21 081 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,05 2,09 2,28 2,27 2,46

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $52 781 000K ÷ $25 797 000K
= 2,05


Analiza porównawcza

2023