Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 014 000 2 295 000 2 845 000 566 000 1 157 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 559 000 1 072 000 891 000 1 119 000 1 251 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 811 000 6 626 000 5 837 000 5 655 000 7 215 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,51 0,64 0,30 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 014 000K + $1 559 000K) ÷ $7 811 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022