Becton, Dickinson And Co. (BDX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 870 000 40 496 000 17 117 000 17 290 000 15 983 000
Property, plant and equipment w tys. USD 6 012 000 12 786 000 5 923 000 5 659 000 5 375 000
Rotacja aktywów trwałych 3,14 3,17 2,89 3,06 2,97

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $18 870 000K ÷ $6 012 000K
= 3,14


Analiza porównawcza

2022