Becton, Dickinson And Co. (BDX)

ROE

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 691 000 4 002 000 768 000 1 081 000 158 000
Kapitał własny w tys. USD 25 282 000 47 354 000 23 765 000 21 081 000 20 995 000
ROE 6,69% 8,45% 3,23% 5,13% 0,75%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 691 000K ÷ $25 282 000K
= 6,69%


Analiza porównawcza

2022