Becton Dickinson & Co. (BDX)

ROE

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 424 000 1 691 000 2 001 000 768 000 1 081 000
Kapitał własny w tys. USD 25 797 000 25 282 000 23 677 000 23 765 000 21 081 000
ROE 5,52% 6,69% 8,45% 3,23% 5,13%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 424 000K ÷ $25 797 000K
= 5,52%


Analiza porównawcza

2023