Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 738 000 13 886 000 17 110 000 17 224 000 18 081 000
Kapitał własny w tys. USD 25 797 000 25 282 000 23 677 000 23 765 000 21 081 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,36 0,35 0,42 0,42 0,46

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $14 738 000K ÷ ($14 738 000K + $25 797 000K)
= 0,36


Analiza porównawcza

2023