Becton Dickinson & Co. (BDX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 196 000 2 512 000 2 983 000 1 793 000 2 240 000
Aktywa razem w tys. USD 52 781 000 52 932 000 53 868 000 54 012 000 51 764 000
Operacyjny ROA 4,16% 4,75% 5,54% 3,32% 4,33%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 196 000K ÷ $52 781 000K
= 4,16%


Analiza porównawcza

2023