Becton Dickinson & Co. (BDX)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk brutto w tys. USD 1 662 000 1 785 000 2 241 000 987 000 1 176 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 372 000 18 870 000 20 248 000 17 117 000 17 290 000
Marża zysku brutto 8,58% 9,46% 11,07% 5,77% 6,80%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 662 000K ÷ $19 372 000K
= 8,58%


Analiza porównawcza

2023