Becton Dickinson & Co. (BDX)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 11 202 000 10 393 000 10 821 000 9 540 000 9 002 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 641 000 1 699 000 1 793 000 1 355 000 1 092 000
Rotacja zobowiązań 6,83 6,12 6,04 7,04 8,24

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $11 202 000K ÷ $1 641 000K
= 6,83


Analiza porównawcza

2023