Becton Dickinson & Co. (BDX)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 8 170 000 8 477 000 9 427 000 7 577 000 8 288 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 19 372 000 18 870 000 20 248 000 17 117 000 17 290 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 42,17% 44,92% 46,56% 44,27% 47,94%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $8 170 000K ÷ $19 372 000K
= 42,17%


Analiza porównawcza

2023