Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 738 000 13 886 000 17 110 000 17 224 000 18 081 000
Aktywa razem w tys. USD 52 781 000 52 932 000 53 868 000 54 012 000 51 764 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,26 0,32 0,32 0,35

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 738 000K ÷ $52 781 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2023