Becton, Dickinson And Co. (BDX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 870 000 40 496 000 17 117 000 17 290 000 15 983 000
Aktywa razem w tys. USD 52 932 000 107 736 000 54 012 000 51 764 000 53 905 000
Rotacja aktywów razem 0,36 0,38 0,32 0,33 0,30

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $18 870 000K ÷ $52 932 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022