Becton, Dickinson And Co. (BDX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 8 141 000 17 678 000 8 969 000 6 663 000 7 411 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 7 811 000 13 252 000 5 837 000 5 655 000 7 215 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,04 1,33 1,54 1,18 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $8 141 000K ÷ $7 811 000K
= 1,04


Analiza porównawcza

2022