Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 2 196 000 2 516 000 2 983 000 1 793 000 2 240 000
Koszty odsetek netto w tys. USD 403 000 382 000 460 000 521 000 627 000
Wskaźnik pokrycia odsetek 5,45 6,59 6,48 3,44 3,57

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $2 196 000K ÷ $403 000K
= 5,45


Analiza porównawcza

2023