Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 44,92% 46,56% 44,27% 47,94% 45,44%
Marża zysku operacyjnego 13,31% 14,73% 10,47% 12,96% 14,02%
Marża zysku brutto 9,46% 11,07% 5,77% 6,80% 7,34%
Marża zysku netto 8,96% 9,88% 4,49% 6,25% 0,99%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Operacyjny ROA 4,75% 5,54% 3,32% 4,33% 4,16%
ROA 3,19% 3,71% 1,42% 2,09% 0,29%
Zwrot z kapitału całkowitego 6,42% 7,31% 4,37% 5,72% 5,64%
ROE 6,69% 8,45% 3,23% 5,13% 0,75%