Becton, Dickinson And Co. (BDX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 4 590 000 2 845 000 566 000 1 157 000 14 200 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 2 144 000 891 000 1 119 000 1 251 000 872 000
Należności w tys. USD 4 994 000 2 398 000 2 345 000 2 319 000 1 744 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 13 252 000 5 837 000 5 655 000 7 215 000 3 342 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,88 1,05 0,71 0,66 5,03

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($4 590 000K + $2 144 000K + $4 994 000K) ÷ $13 252 000K
= 0,88


Analiza porównawcza

2021