Becton Dickinson & Co. (BDX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 424 000 1 014 000 2 295 000 2 845 000 566 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 1 380 000 1 559 000 1 072 000 891 000 1 119 000
Należności w tys. USD 2 534 000 2 191 000 2 497 000 2 398 000 2 345 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 640 000 7 811 000 6 626 000 5 837 000 5 655 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,80 0,61 0,88 1,05 0,71

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 424 000K + $1 380 000K + $2 534 000K) ÷ $6 640 000K
= 0,80


Analiza porównawcza

2023