Becton Dickinson & Co. (BDX)

ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 1 424 000 1 691 000 2 001 000 768 000 1 081 000
Aktywa razem w tys. USD 52 781 000 52 932 000 53 868 000 54 012 000 51 764 000
ROA 2,70% 3,19% 3,71% 1,42% 2,09%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $1 424 000K ÷ $52 781 000K
= 2,70%


Analiza porównawcza

2023