Becton Dickinson & Co. (BDX)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 512 000 2 983 000 1 793 000 2 240 000 2 241 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 18 870 000 20 248 000 17 117 000 17 290 000 15 983 000
Marża zysku operacyjnego 13,31% 14,73% 10,47% 12,96% 14,02%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 512 000K ÷ $18 870 000K
= 13,31%


Analiza porównawcza

2022