Becton Dickinson & Co. (BDX)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 19 372 000 18 870 000 20 248 000 17 117 000 17 290 000 15 983 000 12 093 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 202 000 10 393 000 10 821 000 9 540 000 9 002 000 8 721 000 6 151 000
Zysk ze sprzedaży brutto 8 170 000 8 477 000 9 427 000 7 577 000 8 288 000 7 262 000 5 942 000
Koszty badań i rozwoju 1 237 000 1 256 000 1 339 000 1 096 000 1 062 000 1 006 000 774 000
Koszty ogólnego zarządu 4 719 000 4 709 000 4 867 000 4 325 000 4 332 000 4 015 000 2 925 000
Zysk operacyjny 2 196 000 2 512 000 2 983 000 1 793 000 2 240 000 2 241 000 2 243 000
Koszty odsetek netto 403 000 382 000 460 000 521 000 627 000 641 000 445 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 4 000 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 662 000 1 785 000 2 241 000 987 000 1 176 000 1 173 000 977 000
Podatek dochodowy 132 000 148 000 150 000 112 000 -57 000 863 000 -124 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 1 424 000 1 691 000 2 001 000 768 000 1 081 000 158 000 1 031 000