Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2024/Q1
(30 cze 2023)
2023/Q4
(31 mar 2023)
2023/Q3
(31 gru 2022)
2023/Q2
(30 wrz 2022)
2023/Q1
(30 cze 2022)
2022/Q4
(31 mar 2022)
2022/Q3
(31 gru 2021)
2022/Q2
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 206 618 198 065 191 727 181 267 171 417 162 636 152 411 149 626
Aktywa razem w tys. USD 251 347 243 036 246 161 220 766 208 759 214 162 202 338 188 100
Rotacja aktywów razem 0,82 0,81 0,78 0,82 0,82 0,76 0,75 0,80

2024/Q1 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $206 618K ÷ $251 347K
= 0,82


Analiza porównawcza

2024/Q1