Agilysys, Inc (AGYS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 12 746 4 642 -23 608 -34 067 -13 164
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842
Marża zysku netto 6,44% 2,85% -17,21% -21,19% -9,35%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $12 746K ÷ $198 065K
= 6,44%


Analiza porównawcza

2023