Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 154 658 136 173 133 250 93 408 79 008
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 78 515 71 466 61 001 69 423 58 301
Wskaźnik płynności bieżącej 1,97 1,91 2,18 1,35 1,36

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $154 658K ÷ $78 515K
= 1,97


Analiza porównawcza

2023