Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 77 246 61 104 47 800 79 805 66 962
Zobowiązania handlowe w tys. USD 9 418 9 766 6 346 13 403 4 718
Rotacja zobowiązań 8,20 6,26 7,53 5,95 14,19

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $77 246K ÷ $9 418K
= 8,20


Analiza porównawcza

2023