Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Aktywa razem w tys. USD 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591
Kapitał własny w tys. USD 144 769 132 803 115 335 71 757 100 622
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,68 1,61 1,65 2,15 1,63

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $243 036K ÷ $144 769K
= 1,68


Analiza porównawcza

2023