Agilysys, Inc (AGYS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 13 662 8 872 -18 229 -9 864 -11 772
Aktywa razem w tys. USD 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591
Operacyjny ROA 5,62% 4,14% -9,60% -6,38% -7,20%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $13 662K ÷ $243 036K
= 5,62%


Analiza porównawcza

2023