Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842
Aktywa razem w tys. USD 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591
Rotacja aktywów razem 0,81 0,76 0,72 1,04 0,86

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $198 065K ÷ $243 036K
= 0,81


Analiza porównawcza

2023