Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842
Working capital w tys. USD 76 143 64 707 72 249 23 985 20 707
Rotacja kapitału pracującego 2,60 2,51 1,90 6,70 6,80

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $198 065K ÷ $76 143K
= 2,60


Analiza porównawcza

2023