Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 112 842 96 971 99 180 46 653 40 771
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 664 7 087 7 161 6 999 9 193
Należności w tys. USD 22 378 25 175 25 732 35 869 27 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 78 515 71 466 61 001 69 423 58 301
Wskaźnik płynności szybkiej 1,85 1,81 2,17 1,29 1,32

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($112 842K + $9 664K + $22 378K) ÷ $78 515K
= 1,85


Analiza porównawcza

2023