Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 2 6 25 35
Aktywa razem w tys. USD 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $0K ÷ $243 036K
= 0,00


Analiza porównawcza

2023