Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 2 6 25 35
Kapitał własny w tys. USD 144 769 132 803 115 335 71 757 100 622
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $0K ÷ ($0K + $144 769K)
= 0,00


Analiza porównawcza

2023