Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 77 246 61 104 47 800 79 805 66 962
Zapasy w tys. USD 9 774 6 940 1 177 3 887 2 044
Rotacja zapasów 7,90 8,80 40,61 20,53 32,76

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $77 246K ÷ $9 774K
= 7,90


Analiza porównawcza

2023