Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja zapasów 7,90 8,80 40,61 20,53 32,76
Rotacja należności 8,85 6,46 5,33 4,48 5,22
Rotacja zobowiązań 8,20 6,26 7,53 5,95 14,19
Rotacja kapitału pracującego 2,60 2,51 1,90 6,70 6,80

Średnia liczba dni

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Cykl zapasów dni 46,18 41,46 8,99 17,78 11,14
Cykl należności dni 41,24 56,50 68,47 81,44 69,97
Cykl zobowiązań dni 44,50 58,34 48,46 61,30 25,72

Długoterminowe

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Rotacja aktywów trwałych 13,59 25,63 15,61 13,14 8,89
Rotacja aktywów razem 0,81 0,76 0,72 1,04 0,86