Agilysys, Inc (AGYS)

ROE

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 12 746 4 642 -23 608 -34 067 -13 164
Kapitał własny w tys. USD 144 769 132 803 115 335 71 757 100 622
ROE 8,80% 3,50% -20,47% -47,48% -13,08%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $12 746K ÷ $144 769K
= 8,80%


Analiza porównawcza

2023