Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842
Property, plant and equipment w tys. USD 14 576 6 345 8 789 12 230 15 838
Rotacja aktywów trwałych 13,59 25,63 15,61 13,14 8,89

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $198 065K ÷ $14 576K
= 13,59


Analiza porównawcza

2023