Agilysys, Inc (AGYS)

ROA

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 12 746 4 642 -23 608 -34 067 -13 164
Aktywa razem w tys. USD 243 036 214 162 189 873 154 562 163 591
ROA 5,24% 2,17% -12,43% -22,04% -8,05%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $12 746K ÷ $243 036K
= 5,24%


Analiza porównawcza

2023