Agilysys, Inc (AGYS)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 120 819 101 532 89 376 80 952 73 880
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842
Marża zysku ze sprzedaży brutto 61,00% 62,43% 65,15% 50,36% 52,46%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $120 819K ÷ $198 065K
= 61,00%


Analiza porównawcza

2023