Agilysys, Inc (AGYS)

Rotacja należności

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 198 065 162 636 137 176 160 757 140 842
Należności w tys. USD 22 378 25 175 25 732 35 869 27 000
Rotacja należności 8,85 6,46 5,33 4,48 5,22

2023 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $198 065K ÷ $22 378K
= 8,85


Analiza porównawcza

2023