Agilysys, Inc (AGYS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 mar 2023)
2022
(31 mar 2022)
2021
(31 mar 2021)
2020
(31 mar 2020)
2019
(31 mar 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 112 842 96 971 99 180 46 653 40 771
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 9 664 7 087 7 161 6 999 9 193
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 78 515 71 466 61 001 69 423 58 301
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,56 1,46 1,74 0,77 0,86

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($112 842K + $9 664K) ÷ $78 515K
= 1,56


Analiza porównawcza

2023