Toro Co. (TTC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q3
(4 sie 2023)
2023/Q2
(5 maj 2023)
2023/Q1
(3 lut 2023)
2022/Q4
(31 paź 2022)
2022/Q3
(29 lip 2022)
2022/Q2
(29 kwi 2022)
2022/Q1
(28 sty 2022)
2021/Q4
(31 paź 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 147 926 151 304 174 037 188 250 231 564 263 233 192 959 405 612
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 493 86 076 74 957 103 279 82 861 69 434 45 962 35 124
Należności w tys. USD 390 677 461 980 377 262 332 713 350 657 439 333 366 270 310 279
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 907 498 1 024 000 987 973 1 063 610 1 011 260 1 110 730 986 064 937 019
Wskaźnik płynności szybkiej 0,68 0,68 0,63 0,59 0,66 0,70 0,61 0,80

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($147 926K + $80 493K + $390 677K) ÷ $907 498K
= 0,68