Toro Co. (TTC)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
EBIT w tys. USD 575 663 518 280 426 357 325 029 373 085
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 990 768 691 242 691 250 620 899 312 549
Kapitał własny w tys. USD 1 351 700 1 151 130 1 114 830 859 578 668 916
Zwrot z kapitału całkowitego 24,58% 28,13% 23,61% 21,95% 38,01%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $575 663K ÷ ($990 768K + $1 351 700K)
= 24,58%