Toro Co. (TTC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 010 070 2 621 090 2 189 040 2 090 120 1 677 640
Zapasy w tys. USD 1 051 110 738 170 652 433 651 663 358 259
Rotacja zapasów 2,86 3,55 3,36 3,21 4,68

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 010 070K ÷ $1 051 110K
= 2,86