Toro Co. (TTC)

Wskaźniki płynności

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Wskaźnik płynności bieżącej 1,90 1,58 1,59 1,67 1,48
Wskaźnik płynności szybkiej 0,75 0,59 0,80 0,91 0,62
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,27 0,47 0,60 0,27

Inne mierniki płynności

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Cykl konwersji gotówki 113,35 84,19 61,33 76,31 89,31