Toro Co. (TTC)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 188 250 405 612 479 892 151 828 289 124
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 103 279 35 124 34 188 50 632 54 076
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 063 610 937 019 855 797 756 970 532 635
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,27 0,47 0,60 0,27 0,64

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($188 250K + $103 279K) ÷ $1 063 610K
= 0,27