Toro Co. (TTC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Zysk brutto w tys. USD 999 636 407 070 322 133 372 397 353 184
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 919 170 3 378 810 3 138 080 2 618 650 2 505 180
Marża zysku brutto 12,62% 12,05% 10,27% 14,22% 14,10%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $999 636K ÷ $7 919 170K
= 12,62%