Toro Co. (TTC)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Zysk brutto w tys. USD 400 500 552 546 499 818 407 070 322 133
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 553 200 4 514 660 3 959 580 3 378 810 3 138 080
Marża zysku brutto 8,80% 12,24% 12,62% 12,05% 10,27%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $400 500K ÷ $4 553 200K
= 8,80%