Toro Co. (TTC)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja zapasów 2,86 3,55 3,36 3,21 4,68
Rotacja należności 13,57 12,76 12,94 11,68 13,56
Rotacja zobowiązań 5,20 5,21 6,01 6,55 6,54
Rotacja kapitału pracującego 7,38 7,17 5,91 8,58 7,23

Średnia liczba dni

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 127,46 102,79 108,79 113,80 77,95
Cykl należności dni 26,90 28,60 28,21 31,26 26,93
Cykl zobowiązań dni 70,16 70,06 60,69 55,75 55,82

Długoterminowe

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Rotacja aktywów trwałych 7,90 8,12 7,22 7,18 9,65
Rotacja aktywów razem 1,27 1,35 1,18 1,35 1,67