Toro Co. (TTC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 514 660 3 959 580 3 378 810 3 138 080 2 618 650
Working capital w tys. USD 611 740 552 161 571 853 365 920 362 002
Rotacja kapitału pracującego 7,38 7,17 5,91 8,58 7,23

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 514 660K ÷ $611 740K
= 7,38