Toro Co. (TTC)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 919 170 3 378 810 3 138 080 2 618 650 2 505 180
Należności w tys. USD 620 558 261 135 268 768 193 178 183 073
Rotacja należności 12,76 12,94 11,68 13,56 13,68

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $7 919 170K ÷ $620 558K
= 12,76