Toro Co. (TTC)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 514 660 3 959 580 3 378 810 3 138 080 2 618 650
Należności w tys. USD 332 713 310 279 261 135 268 768 193 178
Rotacja należności 13,57 12,76 12,94 11,68 13,56

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $4 514 660K ÷ $332 713K
= 13,57